Werkwijze van XS2Justice

Hoe werken XS2Justice Network® en de aangesloten juristen?

Uw behoefte en de communicatie staan centraal

Uw behoefte is het uitgangspunt voor de dienstverlening. Duidelijke communicatie in begrijpelijk Nederlands staat daarbij centraal. Onze juridische kennis wordt benut om geschillen zoveel mogelijk te voorkomen of op te lossen. Alleen indien nodig schakelen wij in overleg met u een advocaat in om te procederen. Onze kennis van de markt en de door XS2Justice Network® bedongen kortingen helpen om uw kosten laag te houden.

Kennisnetwerk: ‘Kennis wordt meer door het te delen’

XS2Justice Network® is een samenwerkingsverband van zelfstandige juristen die via een licentie gebruik maken van de formule en het kennissysteem. In het netwerk worden kennis en ervaring gedeeld zodat u via uw eigen XS2Justice® jurist de kennis en ervaring van een groot aantal juristen tot uw beschikking heeft. Via het netwerk heeft u tevens toegang tot de kennis van de met ons samenwerkende professoren, advocaten en specialisten.

Optimaal gebruik van internettechnologie

In aanvulling op het persoonlijk contact met uw XS2Justice® jurist, kunt u op internet zien wat de voortgang is van de met u afgesproken werkzaamheden. De dienstverlening wordt daarmee transparant en de kosten voor de communicatie blijven laag. Via e-mail meten wij de klanttevredenheid hetgeen ons in staat stelt onze juristen te coachen en de dienstverlening nog beter op uw wensen af te stemmen.

XS2Justice Network® is onafhankelijk van de samenwerkende advocaten

XS2Justice Network® en de aangesloten juristen zijn bij het inkopen van juridische hulp onafhankelijk van de advocatuur. Op kennisgebied wordt met een aantal advocatenkantoren intensief samengewerkt zonder dat daar afnameverplichtingen tegenover staan. Voor de individueel bij advocaten ingewonnen adviezen wordt betaald hetgeen op de facturen wordt gespecificeerd. De dienstverlening van XS2Justice® is aanvullend op die van de advocatuur. XS2Justice® vergroot de toegang tot het recht door vernieuwende en betaalbare juridische diensten aan te bieden en de marktwerking te verbeteren.

Collectieve acties initiëren en organiseren

Soms is het nodig om misstanden aan de kaak te stellen. Wanneer zich zo’n zaak voordoet, organiseren wij een collectieve actie waar gedupeerden zich bij aan kunnen sluiten. In de statuten van XS2Justice BV is opgenomen dat 10% van de winst bestemd is voor het financieren van dergelijke procedures. Een speciaal daarvoor in het leven geroepen stichting beheert de beschikbare gelden en beoordeelt de aanvragen.

Lidmaatschap voor bedrijven en organisaties

In de juridische markt kampen klanten met een informatie achterstand. Hierdoor is het moeilijk om te beoordelen wat een jurist of advocaat voor u kan doen en wat het mag kosten. Scherp inkopen is daardoor lastig. Daarom biedt XS2Justice de mogelijkheid om lid te worden. Hoe meer leden XS2Justice heeft, des te scherper er ingekocht kan worden. Onze kennis van de markt zorgt er tevens voor dat u bij de juiste dienstverlener terecht komt. Dat vergroot uw winstkansen en beperkt uw kosten. Een jurist die veel weet van een bepaald rechtsgebied zal immers minder tijd nodig hebben om uw zaak te behandelen.

Meer informatie

  print