Wat verwachten wij van u

Gegevens

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn bij het samen- of bijstellen van uw voorzieningenpakket en het verstrekken van relevante informatie, is het noodzakelijk dat u ’t Gilde verzekeringen B.V. zo snel mogelijk op de hoogte stelt van wijzigingen in uw (persoonlijke) situatie.
Daarbij gaat het om wijzigingen in uw gezinssituatie (geboorte, echtscheiding,overlijden, ect), wijzigingen in uw inkomenspositie, adreswijziging, verandering of aanvulling van de inboedel, verbouwing van de woning, andere werksituatie etc.
Daarnaast adviseren wij u uw polissen en statusoverzichten geordend te bewaren, zodat u die bij een schade, gewenste aanpassing of uitbreiding snel bij de hand heeft.

Verzwijging

Bij elke aanvraag van een verzekering is het noodzakelijk dat u het aanvraagformulier volledig en naar waarheid invult. Wanneer u bepaalde gevraagde gegevens niet of niet juist invult, kan dit consequenties hebben voor de dekking en dus de eventuele (schade-)uitkering van de betreffende verzekering. Uiteraard kunnen wij u altijd helpen bij het invullen van het aanvraagformulier.

Vertrouwelijk

Als u via ’t Gilde verzekeringen B.V. een verzekering afsluit of een offerte aanvraag doet, kut u er zeker van zijn dat met uw gegevens zorgvuldig wordt omgegaan. ’t Gilde verzekeringen B.V. zal uw gegevens niet aan derden beschikbaar stellen of gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor u ze ter beschikking heeft gesteld. De gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

  print