Onze relatie met verzekeraars

handa2Uit het grote aanbod van producten en aanbieders maken wij een selectie van de verzekeraars en geldverstrekkers waarmee wij zaken doen.
Bij deze selectie kijken wij ondermeer naar het specialisme waarin de betrokken aanbieder uitblinkt. Dat kan betekenen dat de verzekeraar in kwestie uitstekende voorwaarden hanteert in relatie tot de premiestelling.
Maar wij betrekken ook andere belangrijke dienstverleningsaspecten van de verzekeraars in onze selectie.

  print