Onze kwaliteit

Op 1 januari 2006 is de Wet financieel toezicht (Wft) van kracht geworden. De Wft bevat regels voor het aanbieden van, en het bemiddelen in en het adviseren over financiële producten aan consumenten en – in het geval van verzekeringen – ook aan bedrijven. De Wft steld hoge eisen op het gebied van vakbekwaamheid, integriteit, deskundigheid, financiële betrouwbaarheid, transparantie en zorgplicht. Deze algemene normen uit de wet zijn uitgewerkt in het besluit financiële dienstverlening.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt namens de wetgever toezicht op alle financiële dienstverleners in Nederland. Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12002224. De AFM houdt een register bij van alle vergunninghouders. Deze is in te zien via www.afm.nl.
Uiteraard beschikken wij over alle benodigde vergunningen om u van een goed advies te mogen voorzien.

’t Gilde verzekeringen B.V. heeft zich met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekerd voor aansprakelijkheid die voort vloeit uit de uitoefening van ons beroep. Indien ons kantoor aansprakelijk gesteld wordt voor schade die voortvloeit uit onze dienstverlening, dan zijn de financiële gevolgen mogelijk gedekt door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

  print