Het bedrijf.

’t Gilde verzekeringen B.V. adviseert op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten aan de hand van analyse. Concreet betekent dit dat wij eerst uw huidige financiële situatie en wensen in kaart brengen waarbij, indien van toepassing, een klantprofiel en risicoprofiel door u ingevuld wordt. Op basis daarvan brengen wij een advies uit over een door u gewenste voorziening, waarbij wij een toereikend aantal vergelijkbare financiële producten in de analyse betrekken.
Vervolgens bemiddelen wij voor u bij het sluiten van de overeenkomst bij de verzekeraar of andere financiële instelling. Wij doen onze uiterste best om uw gesloten voorziening gelijke tred te laten houden met uw persoonlijke en financiële ontwikkeling. Indien tussentijds aanpassingen noodzakelijk zijn, verrichten wij de werkzaamheden om betreffende wijziging uit te voeren. Gedurende de looptijd van uw voorziening zorgt ’t Gilde verzekeringen B.V. voor de schadeafwikkeling en voor de administratieve verwerking en onderhoud.

  print