De beloningsstructuur

money_3
Van oudsher ontvangen intermediairs als ons kantoor inkomsten uit provisie. Provisie is de beloning die wij als assurantieadviseur van de verzekeraar ontvangen voor onze bemiddeling, het onderhoud en beheer van uw voorzieningen.

Niet voor elke voorziening die u via ons afsluit, ontvangen wij provisie. voor de meeste schadeverzekeringen nog wel, de provisie is dan meestal een percentage van de premie.

Voor levensverzekeringen, pensioenen,AOV verzekeringen en hypotheken werken wij provisieloos en dus op urenbasis of een vooraf afgesproken vast bedrag. Onze uur tarieven kunt u bij ons opvragen.

U kunt ook kiezen voor een service abonnement, hierbij betaald u een vast bedrag per maand en kunt u alle verzekeringen die u heeft lopen bij ons onderbrengen.

Door deze manier van werken willen wij graag helderheid scheppen in de beloning die wij ontvangen voor de werzaamheden die wij voor u doen.

Naast deze beloningstructuur van oudsher kan er bij ons ook gekozen worden voor abonnement of beloning op uren basis, het spreekt dan voor zich dat de provisie die normaal gesproken in de premie wordt doorberekend wordt teruggebracht. Voor levensverzekeringen,pensioen,aov verzekeringen en hypotheken werken wij alleen nog maar op uren basis of vast bedrag.

’t Gilde verzekering B.V. heeft er bewust voor gekozen u de mogelijkheid te geven om te kiezen tussen de provisiestructuur, abonnement of een vergoedingsvorm met uurtarief voor zover de wetgeving dat toelaat. Bij adviesen op basis van uurtarief of abonnement brengen wij kosten in rekening, u geeft hiervoor vooraf toestemming en wij hebben u vooraf in kennis gesteld van de geschatte kosten.
Wij geven u dan ook een gedetailleerde berekening van de gemaakte kosten inclusief 19% BTW
(indien BTW van toepassing is)

  print